Szybka wysyłka
Atrakcyjne ceny i wysoka jakość
Napisz lub zadzwoń
+48 737-174-556
Strona główna » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną określa ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez „Zdrowie Bez Recepty Krzysztof Baran” jednoosobową działalność gospodarczą z siedzibą w Toruniu, adres: ul. Ligi Polskiej 12K, 87-100 Toruń. Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, „Zdrowie Bez Recepty Krzysztof Baran” jednoosobowa działalność gospodarcza świadczy za pośrednictwem serwisu sklepu internetowego Zdrowie Bez Recepty, dostępnego pod adresem https://zbr24.pl.

Niniejszy regulamin stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Użyte w niniejszym regulaminie zwroty oznaczają:

a) „Sklep” – Sklep zielarsko-kosmetyczny „Zdrowie Bez Recepty”, adres: ul. Ligi Polskiej 12K, 87-100 Toruń, prowadzona przez Sprzedawcę na podstawie upoważnienia nr 1073/2020 wydanego przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń

b) „Sklep internetowy” – serwis internetowy Sklepu, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://zbr24.pl, za pomocą którego Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną, w szczególności prowadzi sprzedaż wysyłkową suplementów diety, kosmetyków i ziół;

c) „Kodeks cywilny” lub „k.c.” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.);

d) „Koszyk” – lista Produktów wybranych przez Użytkownika w toku składania Zamówienia;

e) „Konsument” – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 221 k.c.;

f) „Kupujący” – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawiera Umowę za pośrednictwem Sklepu internetowego;

h) „Produkt” – suplement diety, kosmetyk, zioło lub inny produkt, którego zakup jest możliwy w Sklepie internetowym;

i) „Regulamin” – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną określający rodzaj, zakres oraz warunki sprzedaży wysyłkowej prowadzonej przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz zasady świadczenia przez Sprzedawcę innych usług za pośrednictwem Sklepu internetowego;

j) „Sprzedawca” – „Zdrowie Bez Recepty Krzysztof Baran” jednoosobowa działalność gospodarcza siedzibą w Toruniu, adres: ul. Ligi Polskiej 12K, 87-100 Toruń, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP): 8792278607 oraz REGON: 361698848, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, właściciel Sklepu i wydawca Sklepu internetowego;

k) „Umowa” – umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 k.c. zawarta pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą z wykorzystaniem Sklepu internetowego, na warunkach określonych w Regulaminie;

l) „Użytkownik” – podmiot korzystający z usług świadczonych przez Aptekę internetową;

m) „Zamówienie” – oświadczenie woli Kupującego dotyczące znajdującego się w Koszyku Produktu, zmierzające do zawarcia Umowy.

2. Korzystanie z Sklepu internetowego, w tym złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy, wymaga od Kupującego zapoznania się, zaakceptowania i przestrzegania Regulaminu. Korzystając z Sklepu internetowego Użytkownik akceptuje Regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

3. Informacje prezentowane w sklepie internetowym nie stanowią porady medycznej.

4. Sprzedawca zawiadamia, że zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 i 10 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta do umów o wartości nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych, nie stosuje się przepisów ww. ustawy.

 

§ 2. Wymagania techniczne

1. Do korzystania z Sklepu internetowego niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:

a) urządzenia końcowego, np. komputera, tabletu, smartfonu, z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową (np. Chrome, Opera, Internet Explorer, Safari);

b) aktywnego konta e-mail.

2. Sprzedawca ma prawo prowadzenia prac konserwacyjnych serwisu Sklepu internetowego, które mogą powodować czasowe utrudnienia w korzystaniu z niego.

 

§ 3. Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną oraz zasady ogólne

1. Za pośrednictwem Sklepu internetowego świadczone są następujące usługi:

a) sprzedaż wysyłkowa Produktów;

b) prowadzenie konta klienta;

d) newsletter;

e) usługi dodatkowe, tj. śledzenie przesyłki.

2. Za pośrednictwem Sklepu internetowego Sprzedawca prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną.

3. Sprzedaż wysyłkowa Produktów za pośrednictwem Sklepu internetowego jest realizowana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedawca nie wyraża zgody na wysyłanie Produktów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Produkty oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz znajdują się w legalnym obrocie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie stosownych przepisów lub decyzji właściwych organów. Produkty zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującym prawem i są przechowywane w warunkach określonych odpowiednimi przepisami.

5. Prezentowane w Sklepie internetowym opisy oraz opakowania Produktów mają charakter informacyjny. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Opakowania Produktów mogą różnić się od prezentowanych w Sklepie internetowym.

6. Treści zamieszczone w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 k.c. Zawarcie Umowy następuje w sposób wskazany w Regulaminie.

 

§ 4. Zamówienie

1. Warunkiem sprzedaży Produktu dodanego do Koszyka jest złożenie Zamówienia za pomocą formularza dostępnego w Sklepie internetowym, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2. Użytkownik może złożyć Zamówienie w Sklepie internetowym dwadzieścia cztery godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.

3. Produkty prezentowane w Sklepie internetowym są pogrupowane w kategorie odpowiadające ich właściwościom lub przeznaczeniu. Użytkownik wyszukuje Produkt spośród oferowanych w danej kategorii klikając odpowiednią zakładkę albo wpisując nazwę lub człon nazwy Produktu w wyszukiwarkę.

4. Użytkownik kompletuje Zamówienie poprzez kliknięcie ikony „Do koszyka” znajdującej się obok zdjęcia oraz opisu Produktu. Wybrany Produkt zostaje automatycznie przeniesiony do Koszyka. Użytkownik po dokonaniu wyboru Produktu może powrócić do listy prezentowanych Produktów i kontynuować zakupy klikając ikonę „Kontynuuj zakupy” albo sfinalizować Zamówienie klikając ikonę „Przejdź do kasy”.

5. Użytkownik może monitorować i modyfikować Zamówienie, w tym usuwać wybrane Produkty albo zmieniać ich liczbę, przechodząc do zakładki „Koszyk”. Użytkownik może modyfikować Zamówienie do czasu jego zatwierdzenia.

6. Użytkownik dokonuje Zamówienia poprzez kliknięcie ikony „Przejdź do kasy” znajdującej się obok listy Produktów dodanych do Koszyka.

7. Użytkownik może złożyć Zamówienie jako „Gość” lub za pomocą konta klienta. W przypadku złożenia Zamówienia bez logowania do konta klienta (jako „Gość”), Użytkownik jest zobowiązany wypełnić formularz zamówienia, w którym wskazuje: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, a także dane do dostawy. W przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem konta klienta, Użytkownik loguje się do istniejącego konta poprzez wpisanie loginu i hasła, albo dokonując rejestracji nowego konta klienta zgodnie z procedurą opisaną w § 8 Regulaminu.

8. Przed sfinalizowaniem Zamówienia Użytkownik dokonuje wyboru metody dostawy oraz płatności spośród wskazanych w § 5 oraz § 6 Regulaminu. Po ich wyborze Użytkownik może sfinalizować Zamówienie.

9. Umowę uważa się za zawartą w momencie zaksięgowania płatności. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, Umowę uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego potwierdzenia złożenia Zamówienia. Ww. potwierdzenie zostaje wysłane, po złożeniu Zamówienia, na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

 

§ 5. Dostawa

1. Kupujący przed sfinalizowaniem Zamówienia wybiera metodę dostawy spośród następujących:

a) kurier 24h;

b) Paczkomat InPost;

c) odbiór osobisty;

d) dostawa pod drzwi na wskazany adres przez zamawiającego na terenie miasta Toruń (kod pocztowy 87-100).

2. Całkowity koszt oraz czas dostawy są wskazywane przy wyborze metody dostawy i wynoszą odpowiednio dla Zamówienia do wysokości 299 zł, płatność z góry:

a) kurier: 14,99 zł, czas dostawy: 1-2 dni robocze (od momentu nadania przesyłki) - chwilowo niedostępne;

b) Paczkomat InPost: 12,99 zł, czas dostawy: 1-3 dni robocze (od momentu nadania przesyłki)- chwilowo niedostępne;

c) odbiór osobisty: dostawa darmowa, czas dostawy: następny dzień roboczy;

d) dostawa pod drzwi jest uzależniona od adresu dostawy i jest możliwa tylko na terenie Miasta Toruń (kod pocztowy 87-100):

- Rejon 1 - os. Rubinkowo 1 i 2, Skarpa - dostawa: 0 zł

- Rejon 2 - os. Bielawy-Grębocin, Kaszczorek, Mokre, Wrzosy, Chełmńskie, Staromiejskie, Bydgoskie, lewobrzeżna część Torunia, dostawa: 6 zł

W przypadku Zamówień, których wartość przekracza 299 zł, płatność z góry, dostawa jest darmowa (z wyłączeniem pkt 2d). Płatność za pobraniem dostępna jest wyłącznie dla Zamówień, w których dostawa jest realizowana za pośrednictwem kuriera24h, do wysokości Zamówienia 1000 zł. Koszt takiej dostawy wynosi 17,99 zł. Wskazane ceny dostaw stanowią cenę brutto i są podane w polskich złotych.

3. Sprzedawca może ograniczyć dostępne metody dostawy w odniesieniu do niektórych kategorii Produktów albo z uwagi na wartość lub wielkość Zamówienia.

4. Odbiór osobisty Zamówienia jest dokonywany w lokalu Sklepu Zielarsko-Kosmetycznego, adres: ul. Ligi Polskiej 12K, 87-100 Toruń, w godzinach pracy Sklepu, tj. w dni robocze od godz. 8:30 do godz. 17:00, w soboty od godz. 8:30 do godz. 13:00. Kupujący zostanie powiadomiony o możliwości odbioru Zamówienia za pomocą wiadomości e-mail lub/i wiadomości SMS. Odbiór Zamówienia jest możliwy w terminie czternastu dni od daty otrzymania tej wiadomości. Zapłata za odbiór osobisty w Sklepie jest uiszczana podczas odbioru towaru.

5. Dostawa pod drzwi jest realizowana w dniu zamówienia po godz. 17:00. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia tego samego dnia Sklep poinformuje o tym fakcie Kupującego za pośrednictwem maila lub/i wiadomości SMS. Zapłata za zamówienie przy wyborze dostawy pod drzwi jest uiszczana podczas dokonywania zamówienia za pośrednictwem dostępnych form płatności. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie wpłynięcia środków na konto Sklepu lub po przesłaniu potwierdzenia zapłaty na adres: kontakt@zbr24pl.

6. W przypadku Zamówień, które nie są dostarczane do lokalu Sklepu, Kupujący przed odebraniem Zamówienia jest zobowiązany sprawdzić, czy uszkodzeniu podczas transportu nie uległo opakowanie zawierające Produkt. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan opakowania oraz taśm zabezpieczających. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, Kupujący jest zobowiązany spisać w obecności dostawcy protokół szkody oraz niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedawcę.

7. Sprzedawca może obciążyć Kupującego kosztami dostawy w przypadku braku możliwości doręczenia Zamówienia z powodu wskazania błędnego lub niepełnego adresu dostawy.

 

§ 6. Płatność

1. Wskazane w Sklepie internetowym ceny Produktów są podane w polskich złotych i stanowią cenę brutto. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy lub innych dodatkowych kosztów wskazanych podczas składania Zamówienia.

2. Całkowity koszt Zamówienia obejmujący cenę Produktu, koszt dostawy oraz ewentualne koszty dodatkowe, jest wskazany przed potwierdzeniem Zamówienia.

3. Kupujący może wybrać następującą formę płatności:

a) przelew elektroniczny (przelewy24);

b) przelew tradycyjny;

c) płatność kartą;

d) płatność mobilną BLIK;

e) płatność za pobraniem, tj. gotówką przy odbiorze Zamówienia.

4. Sprzedawca może ograniczyć dostępność danej metody płatności w odniesieniu do niektórych kategorii Produktów albo z uwagi na wartość lub wielkość Zamówienia.

5. W przypadku wybrania metody płatności obsługiwanej przez zewnętrzny system transakcyjny, Kupujący zostanie przekierowany na stronę internetową umożliwiającą dokonanie płatności. Kupujący jest zobowiązany postępować zgodnie z poleceniami zamieszczonymi w serwisie transakcyjnym.

6. Płatność za pobraniem jest dostępna za dodatkową opłatą wskazaną i zaakceptowaną przez Kupującego przy wyborze tej metody płatności i jest dostępna dla Zamówień, których wartość nie przekracza tysiąca złotych.

7. W przypadku wybrania metody płatności za pomocą przelewu tradycyjnego, Kupujący jest zobowiązany dokonać płatności niezwłocznie po potwierdzeniu Zamówienia, na następujący numer konta bankowego: Odbiorca: Zdrowie Bez Recepty, ul. Ligi Polskiej 12K, 87-100 Toruń, Bank: Bank Millennium SA Numer, konta: 92 1160 2202 0000 0004 7413 7767. W tytule przelewu należy wskazać numer Zamówienia.

 

§ 7. Realizacja Zamówienia

1. Zamówienie jest realizowane w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach pracy Sklepu internetowego (8:30-15:30). Realizacja Zamówienia złożonego w piątek po godzinie 12, w sobotę, niedzielę lub inny dzień wolny od pracy, rozpocznie się w następnym dniu roboczym.

2. Całkowity czas przygotowania Zamówienia do wysyłki wynosi jeden dzień roboczy.

3. Realizacja Zamówienia zostaje rozpoczęta:

a) w przypadku płatności za pośrednictwem systemu transakcyjnego albo przelewem tradycyjnym – po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedawcy;

b) w przypadku płatności za pobraniem – po przesłaniu Kupującemu mailowego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.

4. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Zamówienia w przypadku:

a) uzasadnionego podejrzenia, że zamówiony Produkt może być wprowadzony do dalszego, niezgodnego z prawem obrotu, albo gdy jego sprzedaż stanowiłaby naruszenie prawa;

b) gdy Produkt został wycofany z obrotu lub wstrzymany w obrocie po złożeniu Zamówienia;

c) gdy takie uprawnienie lub obowiązek wynika z przepisów.

5. W przypadku odmowy realizacji Zamówienia, a także braku możliwości jego zrealizowania lub terminowego zrealizowania z powodu braków magazynowych, Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym drogą elektroniczną. W przypadku braku możliwości zrealizowania Zamówienia Kupujący może odstąpić od Umowy w całości albo w tej części, która dotyczy brakującego Produktu. Kupujący może także wyrazić zgodę na wydłużenie terminu realizacji Zamówienia lub wymianę brakującego Produktu na inny.

6. Dowód zakupu jest doręczany Kupującemu z Zamówieniem.

 

§ 8. Konto klienta

1. W celu założenia konta klienta Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Moje konto” podając następujące dane: imię, nazwisko, adres, e-mail oraz numer telefonu. Użytkownik wybiera także unikatowe hasło.

2. Przed założeniem konta klienta Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem oraz dołączoną do niego polityką prywatności. Przez założenie konta klienta Użytkownik akceptuje Regulamin oraz politykę prywatności.

3. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i przesłaniu go Sprzedawcy Użytkownik otrzyma na wskazany adres e-mail link autoryzacyjny. Użytkownik uzyska dostęp do konta klienta po dokonaniu autoryzacji, co następuje poprzez kliknięcie w link autoryzacyjny. Użytkownik loguje się na konto klienta wpisując adres e-mail (login) oraz unikatowe hasło.

4. Korzystanie z konta klienta umożliwia m.in. składanie Zamówień bez konieczności każdorazowego podawania danych Kupującego, śledzenie Zamówień oraz dostęp do historii Zamówień.

5. Użytkownik może zaktualizować podane w formularzu rejestracyjnym dane logując się na konto klienta (zakładka „Dane osobowe”).

6. Usługa konto klienta jest świadczona bezpłatnie, przez czas nieoznaczony, do momentu rezygnacji przez Użytkownika lub zakończenia świadczenia usługi przez Sprzedawcę, co może nastąpić w każdym czasie, bez podania przyczyny. Sprzedawca zobowiązuje się usunąć konto klienta najpóźniej trzydziestego dnia od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika.

7. Konto klienta jest niezbywalne. Zabronione jest przekazywanie komukolwiek praw oraz dostępu do tego konta.

 

§ 9. Newsletter

1. W ramach usługi newsletter Sprzedawca wysyła Użytkownikowi informacje w formie wiadomości elektronicznej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

2. Zamówienie usługi newsletter jest dobrowolne i następuje poprzez wpisanie poprawnego adresu e-mail w formularzu „Newsletter” dostępnym na stronie Sklepu internetowego. Do skorzystania z usługi niezbędne jest wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją usługi oraz wskazanie adresu e-mail.

3. Newsletter jest świadczony po potwierdzeniu przez Użytkownika poprawności danych, co następuje przez aktywowanie linku otrzymanego przez Użytkownika w wiadomości wysłanej przez Sprzedawcę na wskazany przez niego adres e-mail.

4. Newsletter jest świadczony bezpłatnie, przez czas nieoznaczony, do momentu rezygnacji przez Użytkownika lub zakończenia świadczenia usługi przez Sprzedawcę, co może nastąpić w każdym czasie, bez podania przyczyny. Użytkownik dokonuje rezygnacji z usługi poprzez kliknięcie odpowiedniej ikony umieszczonej w treści wiadomości otrzymanej w ramach newslettera.

5. Newsletter przesyłany jest wyłącznie do Użytkownika, który wyraził zgodę na jego otrzymywanie oraz zawiera wyłącznie treści o charakterze informacyjnym.

 

§ 10. Usługi dodatkowe

1. Za pośrednictwem Sklepu internetowego Sprzedawca świadczy dodatkowe usługi: „Śledzenie przesyłki”.

3. Za pomocą usługi śledzenia przesyłki Użytkownik może monitorować etapy realizacji Zamówienia.

4. Usługa „Śledzenie przesyłki” jest bezpłatna.

 

§ 11. Rękojmia

1. Sprzedawca sprzedaje Produkty bez wad, z wyjątkiem przecenionych Produktów niepełnowartościowych, które Kupujący kupił wiedząc o wadzie.

2. Sprzedawca ponosi względem Kupującego odpowiedzialność, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

3. Jeżeli dostarczony Kupującemu Produkt ma wadę, Kupujący wypełnia formularz reklamacyjny dostępny na stronie Sklepu internetowego i zgłasza reklamację drogą elektroniczną na adres: reklamacje@zbr24.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy.

4. Do czasu otrzymania stosownej informacji od Sprzedawcy Kupujący jest zobowiązany zachować reklamowany Produkt. Produkt ten powinien być przez Kupującego przechowywany w sposób i w warunkach wskazanych w ulotce lub na opakowaniu.

5. Jeżeli Produkt ma wadę, Kupujący może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie (ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był wymieniony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany na Produkt wolny od wad lub usunięcia wady);

b) żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady;

c) jeżeli Kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

6. Kupujący nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7. Kupujący, wykonując uprawnienia z rękojmi, po otrzymaniu stosownej informacji od Sprzedawcy, jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Produkt na adres Sklepu.

8. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Produktu zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od jego wydania Kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku od dnia stwierdzenia wady, z zastrzeżeniem, że termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Kupujący może odstąpić od Umowy lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Produktu. Jeżeli Kupujący żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.

9. Sprzedawca rozpatruje i ustosunkowuje się do reklamacji w terminie trzydziestu dni od daty otrzymania kompletnej reklamacji.

10. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Kupującemu (Konsumentowi) przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Kupujący może skorzystać z pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Szczegółowe informacje oraz lista podmiotów, o których mowa powyżej, dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

11. W przypadku Kupującego będącego Konsumentem istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr.

§ 12. Odstąpienie od Umowy

1. Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od Umowy, bez podania przyczyny, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia Zamówienia. W przypadku odstąpienia Umowa uważana jest za niezawartą.

2. Odstąpienia od Umowy dokonuje się poprzez złożenie Sprzedawcy pisemnego oświadczenia, którego wzór jest dostępny na stronie Sklepu internetowego. Oświadczenie jest złożone skutecznie, jeśli zostanie wysłane na adres Sprzedawcy najpóźniej w ostatnim dniu terminu, o którym mowa powyżej. Oświadczenie może być złożone także w formie elektronicznej, na adres reklamacje@zbr24.pl

3. Kupujący jest zobowiązany zwrócić Sprzedawcy otrzymany Produkt wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy. Zwracany Produkt należy dostarczyć na adres Sprzedawcy.

4. Sprzedawca zwraca Kupującemu cenę sprzedaży wraz z kosztami dostawy nie później niż czternastego dnia od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący zawierając Umowę. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu.

5. Jeżeli Konsument, który korzysta z prawa do odstąpienia od Umowy, wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca wraz z ceną Produktu zwraca Konsumentowi koszty skorzystania z najtańszego środka dostawy oferowanego przez Sprzedawcę.

6. W wypadku odstąpienia Kupujący będący Konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

7. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia wady Produktu.

8. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w stosunku do Umów, których przedmiotem jest:

a) Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia (Produkty oznaczone znakiem „Krótki termin ważności”);

b) Produkt dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

§ 13. Odpowiedzialność

1. Użyte w Sklepie internetowym nazwy Produktów, marek, znaki towarowe lub graficzne stanowią własność podmiotów trzecich niezależnych od Sprzedawcy. Ww. nazwy, marki i znaki zostały użyte w Sklepie internetowym w celach informacyjnych i identyfikacyjnych. Sprzedawca nie udziela Użytkownikowi żadnych praw ani gwarancji do ww. Produktów, marek lub znaków.

2. Sprzedawca nie odpowiada za nieprawidłowe działanie Sklepu internetowego spowodowane okolicznościami siły wyższej, działaniami lub zaniechaniami Użytkownika lub osób trzecich.

3. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania na stronę Sklepu internetowego treści:

a) powodujących lub mogących powodować nieprawidłowości lub przeciążenia;

b) naruszających przepisy prawa, dobra osobiste lub ogólnie przyjęte normy społeczne. Zabronione jest w szczególności udostępnianie i zamieszczanie na stronie Sklepu internetowego treści, które mogłyby:

a) naruszać dobra osobiste osób trzecich;

b) naruszać jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, w tym autorskie, własności przemysłowej lub tajemnice przedsiębiorstwa;

c) zawierać dane osobowe osób trzecich;

d) zostać uznane za obraźliwe, naruszające dobre obyczaje, przepisy prawa lub normy społeczne.

4. Sprzedawca nie odpowiada za treści wprowadzone na stronę Sklepu internetowego przez Użytkownika lub osoby trzecie.

5. W przypadku stwierdzenia, że treści zamieszczone na stronie Sklepu internetowego naruszają przepisy, prawa lub normy wskazane w ust. 3 powyżej, potencjalne naruszenie należy zgłosić Sprzedawcy za pośrednictwem wiadomości e-mail bądź telefonicznie. Dane kontaktowe są wskazane na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Kontakt”. Sprzedawca podejmie niezwłoczne działania mające na celu weryfikację potencjalnego naruszenia, a w przypadku stwierdzenia wystąpienia naruszenia, usunięcie ze strony Sklepu internetowego treści będących jego przyczyną.

 

§ 14. Reklamacja usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania Sklepu internetowego lub usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.

2. Reklamację można złożyć w formie pisemnej przesyłając ją na adres Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres: reklamacje@zbr24.pl.

3. Reklamacja powinna wskazywać dane kontaktowe Użytkownika, w szczególności imię, adres korespondencyjny lub e-mail, przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie, a także zarzuty oraz żądania Użytkownika. Reklamacja niezawierająca powyższych danych nie zostanie rozpatrzona.

4. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie trzydziestu dni od dnia otrzymania danych wskazanych w ust. 3 powyżej. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w formie odpowiedniej do formy, w jakiej reklamacja została złożona.

 

§ 15. Ochrona danych osobowych

 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz przysługujące w związku z tym prawa określa polityka prywatności, której elektroniczna wersja jest dostępna na stronie Sklepu internetowego.

 

§ 16. Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest w formie elektronicznej, umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

2. Sprzedawca może wprowadzać zmiany Regulaminu, a także wydawać nowe regulaminy lub zasady szczegółowo regulujące świadczenie usług przez sklep interentowy. Zmiany Regulaminu będą dokonywane poprzez publikację nowego Regulaminu na stronie Sklepu internetowego i wchodzą w życie z datą jego opublikowania.

3. Kopiowanie lub rozpowszechnianie materiałów udostępnionych w Sklepie internetowym bez uprzedniej zgody Sprzedawcy jest zabronione. Materiały udostępnione w Sklepie internetowym podlegają ochronie prawnej.

4. W przypadku jakichkolwiek sporów powstałych w związku ze świadczeniem usług elektronicznych prawem właściwym do ich rozstrzygania jest prawo polskie.

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, a także prawa Unii Europejskiej, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

6. Wszelkie pytania dotyczące funkcjonowania lub korzystania z Sklepu internetowego należy kierować na następujący adres e-mail: kontakt@zbr24.pl.

7. Regulamin wchodzi w życie w dniu 19 października 2020 r.

 


Przejdź do strony głównej
Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na wskazany przeze mnie adres e-mail